Home

本刊物為[經典人文學程電子報]創刊號,若您對本報訊息有興趣,歡迎至 臺大電 訂閱!

各位同學好:

               為培養文化菁英與社會各方面領袖人才應具之人文素養,文學院特邀人文、藝術領域

        的優秀教師,開設經典人文學程。本學程將在95學年度開始實施,歡迎同學們踴躍選修,

        開設課程與選修辦法請參閱  http://ccms.ntu.edu.tw/~history/subject1/ 

                                                                                         台灣大學經典人文學程中心    敬啟          95年7月13日


attachment_1