Home

親愛的讀者,您好:

醫圖108年春節開放時間調整如下,敬請留意!

21() 比照週六開放時間9:00-17:00及服務

24() 27() 除夕及春節休館

28() 比照週六開放時間9:00-17:00及服務

211() 比照週六開放時間9:00-17:00及服務

 

醫學圖書館敬啟

                            

 

 臺灣大學圖書館