Home
捐贈臺大 校級捐贈 院級捐贈 按我捐贈 聯絡我們 捐款芳名錄 抵稅資訊

臺大未來  有您相挺

邀您響應捐款活動


捐贈臺大可全額抵稅

美國地區捐贈者,其捐贈金額依美國稅法可扣抵


 

 

2022捐款項目

創校百年願景基金
亞洲旗艦 世界頂尖

提升競爭力,擴大影響力


募款目標:新台幣1億元/年

 

     按我了解更多   

 

      專案致謝禮   

 

        按我捐款    

 

臺大具歷史價值建築
修繕維護計畫

百年風華再現


募款目標:新台幣8億元

 

     按我了解更多   

 

        專屬網站    

 

        按我捐款    

 

臺大網站
  臺大財務管理處 Office of Financial Affairs
  106319 臺北市羅斯福路四段一號禮賢樓5樓501室
  02-3366-9799


Go to Top↑