Home

 

 

捐贈臺大 立即捐贈 聯絡我們 2020捐款芳名錄  

臺大未來  有您相挺

邀您響應募款活動


捐贈臺大可全額抵稅

美國地區捐贈者,其捐贈金額依美國稅法可扣抵


                                                       按我看更多抵稅資訊

 

 

2020捐款項目

臺大歷史建築

百年風華再現


募款目標:3億

 

    按我了解更多→    古蹟網站

 

     國內捐款     美國捐款

 

臺大校園護樹計畫


募款目標:1700萬/年

 

    按我了解更多→    護樹網站

 

    國內捐贈    美國捐贈

 

臺大網站
  臺大財務管理處 Office of Financial Affairs
  10617臺北市大安區羅斯福路四段1號
  02-3366-9799


Go to Top↑