Home

                                                                                           


研發分處電子報 2018年12月 第2期

最新消息

 科技部108年度專題研究計畫自即日起接受申請。各單位之彙整名冊須於107年12月28日(週五)下午5時前送達研發分處,逾期恕不受理。線上及彙整名冊資料經科系所確認後,除職稱有誤,恕不再接受任何計畫內容變更及送件。(適逢元旦4天連續假期,全院之彙整名冊須於 108年1月2日送總區研發處,敬請各單位配合!)

   

本期主題

 

1.科技部補助專題研究計畫作業要點 (第1~8頁)

2.科技部108年度專題研究計畫自即日起接受申請 (第9頁)

3.科技部專題研究計畫應於規定期限內至該網站繳交成果報告(含期中進度、期末及出國心得) (第10頁)

4.流式細胞分析暨分選核心簡介 (第11~22頁)