Home

發行人:周晉澄
總編輯:鄭益謙
編 輯:徐鍾玥、王瑞君
Tel: (02)3366-3854
e-mail: 9color9@gmail.com
出刋:國立臺灣大學獸醫專業學院
創刋:2007815
本期出刋:2015115
出刊日期:每月15

本期要目

1.             新型H5禽流感的演化
2.             與首爾大學獸醫學院簽訂MOU
3.             中華民國獸醫學會暨臺灣省畜牧獸醫學會2014聯合年會
4.             衛福部大專生計畫獲獎心得
5.             英國雪豹之家實習感想
6.             動物虐待調查國際研討會
7.             嘉義女中師生參訪
8.             承擔責任召開第七屆世界預防及再生醫學大會
9.             郭宗甫教授獲臺灣農學會農業學術獎
10.        獸醫專業學院學生SCI論文獎勵  

 

  

attachment_1