Home
發行人:周晉澄
總編輯:鄭益謙
編 輯:王瑞君
Tel: 02-33663854
e-mail: 9color9@gmail.com
出刋:國立臺灣大學獸醫專業學院
創刋:2007815
本期出刋:20140316
出刊日期:每月15
本期要目:
1.         28屆全國大專院校體育聯賽
獸醫盃
2.         日本沖繩縣獸醫師公會來訪
3.    5屆日本聯合獸醫研究所、韓國首爾大學、台灣大學獸醫系所交流研討會
4.    務實參與白肉雞產業活動
5.    台灣獸醫誌新的國際旅程
6.    2013年獸醫專業學院學術著作統計
活動預告
1.      524()舉辦本院獸醫師授服活動
2.      531()在本院舉辦獸醫、藥學及醫學聯合活動
 
attachment_1