Home

本期要目:

1.           英國格拉斯哥大學副校長Prof. Nolan參訪本院

2.           林中天教授當選亞洲獸醫眼科專科醫師協會臺灣唯一創始院士

3.           911十周年華府專業會議

4.           歡迎100學年度獸醫學系所、臨床動物醫學研究所及分子暨比較病理生物學研究所新生加入大家庭

5.           100學年度新生家長日

6.           2011年臺大獸醫營

7.           2011年臺大獸醫迎新宿營

8.           其他重要訊息

  • 系友文教基金會提供獎學金申請
  • 台北市立動物園葉傑生園長榮退