Home

課程資訊

時       間:2020年9月26日至10月31日

地       點:
生農學院共儀中心 (臺北市大安區長興街 81 號三樓310室)

主辦單位:臺灣大學生農學院共同儀器中心

報名網址:
https://forms.gle/qFwUjqMckpMJxje57

                  

  與我們聯絡 
臺大生農學院共儀中心 © 版權所有 請勿轉載

attachment_1