Home
特別通知
2008-08-10

 
 植物種苗電子報網址

     http://e-seed.agron.ntu.edu.tw

  

            親愛的讀者:

   您好,植物種苗電子報因為系統作業異常,故需延期出刊,在此特別通知,感激

            各位讀者長期以來對植物種苗電子報的支持與愛護;83期植物種苗電子報出刊時會再

            以電子報通知各位讀者,謝謝!

 

                                         種苗電子報   97/08/10

 

 

植物種苗電子報
台灣大學農藝系種子研究室
發行單位:台大農藝系種子研究室,贊助單位:農委會農糧署