Home
第135期 
2010-10-10

 
 植物種苗電子報網址

variety

聖誕紅Euphorbia Princettia®
          
HostaSnow Mouse
market
巴西蔬菜種子市場持續成長
                  
美國加州農民交換稀有水果的種苗
        
law
農糧署公告預告:文心蘭、荔枝、朵麗蝶蘭、番椒品種權申請案;芥菜、星辰花、矮牽牛品種權核准公告;訂定擎天鳳梨、夜來香、青葱品種試驗檢定方法;委任農委會高雄區農業改良場為擎天鳳梨品種檢定機構
               
新歐洲植物防檢疫法即將成形
           
歐盟一審法院對歐盟植物品種局最新的宣判
                  
本品種登制度-26  若未於繳費期限內繳納申請費用則取消登錄資格           
tech
澳洲種源庫出現危機
               
短日照洋蔥研發成功
 

 

 
植物種苗電子報
台灣大學農藝系種子研究室
發行單位:台大農藝系種子研究室
贊助單位:農委會農糧署