Home
第124期 
2010-04-25

 
 植物種苗電子報網址

variety
日本農研協會推薦稻米新品種-1
        
鸚鵡鬱金香Irene Parrot
                  
火鶴花Anthurium Lumina®
market
印度Vibha種子公司邁向國際舞台
                
中國種苗博瀋陽9月舉行     
日本蔬菜協會研討會推國產品          
law
農糧署公告預告: 蝴蝶蘭、朵麗蝶蘭、捧心蘭、玫瑰品權申請案;朵麗蝶蘭、文心蘭品種權核准公告;其他
      
品種登錄制度-15
               
中國種苗進口稅收優惠資訊
tech
美國胡蘿蔔、甜菜與萵苣有機種子生產指南
      
粉碎雜草種子的機械
                  
玉米實質衍生品種的鑑定工具
 

「牛糞傳奇」活動消息:
   
(1)4月29日台灣大學影片放映與座談 

(2)5月1日希娃博士訪台對談與座談

 

植物種苗電子報
台灣大學農藝系種子研究室
發行單位:台大農藝系種子研究室
贊助單位:農委會農糧署