Home

臺大公衛系電子報--99年第一期

編者的話

本學年度第一期的電子報終於孕育而出了!有嶄新的內容與工作團隊、今年繼續

為大家服務!  

今年以網頁版本為主要呈現方式、並且調整版面、希望可以讓讀者舒適閱讀。

 

內容部分也做了增修、每期的研究所專欄將介紹公共衛生學院各研究所、對在學

的學長姐及院內師長進行訪問、期望透過我們的引領讓讀者了解不同的領域。另

外我們也有各期的主題專欄,本期主題為新生季、以圖文並茂的方式呈現新生生

活的點點滴滴、植下美好的回憶。

 

很快的已過了期中、而學宣精銳部隊將繼續為大家服務,感謝大家對於系學會的

支持、我們會盡心持續創造屬於公衛人的交流平台。

                                                                                        學宣部長陳郁婷

  • 1.專題
  • 2.系學會
  • 3.系辦
  • 4.時事
  • 5.師生