Home

春節禮盒台大職工福利價

Yahoo購物網參考價

https://tw.search.mall.yahoo.com/search/mall/product?p=%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E7%8E%8B%E5%AE%AE&qt=product&cid=hp&clv=0

momo購物網參考價

http://www.momoshop.com.tw/mosearch/海洋王宮.htm

海洋王宮/小卷/瑤柱絲/115g/原味

瑤柱燒禮盒(4種口味可混搭)

原價1400/福利價750

 

海洋王宮 /干貝絲/瑤柱燒/120g/原味1422265330459.jpg

吉品鮑(8)

原價1980/福利價990

 
海洋王宮/尊榮吉品鮑/425g(5粒)

吉品鮑尊榮禮盒

原價4980/福利價2500

 

小卷瑤柱絲(辣味/原味)

原價350/福利價200

 

瑤柱燒(辣味/原味)

原價350/福利價200

 

台大職工團體訂購單

訂購人:

聯絡電話:

行動:

單位:

宅配地址:

訂單處理:海發國際公司  林佳蓉小姐

電話:26276657分機22

傳真:02-26279500

       

職工會聯絡人:許秀錦

聯絡電話:0933708996/33669690

 

註:1.貨到付款,滿2000元以上贈送40g瑤柱燒1罐及免運費,2000以下加運費100

2.禮盒內容:吉品鮑*2+瑤柱燒*3+包裝盒

姓名

[海洋王宮]吉品鮑

[海洋王宮]瑤柱燒

[海洋王宮]小卷瑤柱絲

禮盒

4入裝

單瓶

合計

8(990)

辣味(200)

原味(200)

勁辣(200)

原味(200)

2500

750

優惠價

 

OO(範例)

2

2

 

1

 

1

 

 

2500

OO(範例)

 

1

1

1

1

 

1

 

750

OO(範例)

1

 

 

 

 

 

 

 

990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

                   

3.4入裝:[海洋王宮]瑤柱燒、[海洋王宮]小卷瑤柱絲任選4種口味混搭

 

 

  

attachment_1
attachment_2