Home

 

 

華語文師資研習班
國立臺灣大學職工聯誼會第23屆【理事委員】選舉結果
 
應選7
 
 
現服單位
得票數
選舉結果
林意婷
社科院教務分處
82
   
楊華洲
進修推廣部
141
   
洪泰雄
註冊組
121
   
史靜玉
社科院會計組
123
   
紀亭伃
註冊組
90
   
呂靜慧
課外活動組
84
   
劉中鍵
會計室
102
   
賀國樑
台大醫院
78
1
張白雪
心輔中心
76
2
丁履純
醫學院
58
 
 
國立臺灣大學職工聯誼會第23屆【監事委員】選舉結果
 
應選2
 
 
現服單位
得票數
選舉結果
吳玉珠
財務金融學系
102
   
鍾榮芳
外語教學暨資源中心
95
   
吳定遠
語文中心
91
1
 

 

 

 

attachment_1