Home

 [課程] 學位論文上傳及繳交流程介紹

 

 

為服務本校研究所畢業生快速瞭解電子學位論文上傳及紙本論文繳交流程,圖書館開設2場次說明課程,簡介碩博士學位論文格式規範、示範電子學位論文上傳程序、並說明紙本論文繳交及畢業離校應注意事項。
 
課程時間:第一場次2018.06.20 (三) 10:20 – 11:10
                  第二場次2018.06.21 (四) 10:20 – 11:10
課程地點:總圖 4F 多媒體中心418 團體教室
                (敬請將背包、筆電包置於中心外置物櫃) 
 
如有任何疑問,歡迎洽詢圖書館閱覽組,Tel:02-3366-2366或E-mail:ntuetds@ntu.edu.tw 
 
 
 
 
  

 

 

 臺灣大學圖書館